MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI

 • vedení a řízení lidí
 • motivace
 • time management
 • stres management
 • manažerské rozhovory
 • kritika a zpětná vazba
 • týmy a týmová spolupráce

SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

 • komunikace a aktivní naslouchání
 • prevence a řešení konfliktů
 • práce s chybou
 • vyjednávání
 • práce s manipulací

VYSTUPOVÁNÍ NA VEŘEJNOSTI

 • argumentace a přesvědčování
 • prezentační dovednosti
 • vedení diskusí a workshopů
 • rétorika a hlasová technika


OSOBNÍ ROZVOJ

 • osobnostní typologie MBTI a GPOP

SPOLEČENSKÝ PROTOKOL

 • zásady společenského a pracovního kontaktu
 • image
 • společenské písemnosti
 • gastronomie


LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI

 • Příprava lektorů
 • Development centra pro lektory

PŘÍPRAVA FUNDRAISERŮ:

 • Trénink fundraiserů neziskového sektoru